• ساعت : ۱۴:۲۸:۲۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 
  • کد خبر : ۲۲۱۹۶
جلسه نیازسنجی آموزشی

این جلسه با حضور خانم دکتر طهماسبی و آقای مهندس اخلاقی ، دکتر پطرودی ، دکتر دهقانپور، مهندس گرجی پور، سرکار خانم مهندس حسینی و مهندس تشکری در تاریخ 25/4/99 راس ساعت 30/8 تشکیل گردید که  مصوبات آن به شرح ذیل می باشد :

1-    برنامه های عشایر و اهداف کمی آن و اعتبار مربوطه ابلاغ شده نظیر مجموعه تعهدات و حجم اعتبارات هر استان  و برنامه آموزشی بهره وری آب در تقویم آموزشی دفتر لحاظ شود.

2-    در سامانه سابک، در صورت امکان با تعریف پنجره واحدی، سایر خدمات آموزشی-ترویج به این سامانه لینک شود تا کاربران استفاده لازم از سامانه مذکور را داشته باشند

3-    حتی المقدور پاسخ نامه‌ها ظرف 24 الی 48 ساعت به صورت مکتوب داده شود.امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0