• EN
يکشنبه, 28 مهر 1398
عنوان : برگزراری جلسه ای در خصوص حوزه استارت آپ در بخش كشاورزی با حضور سركارخانم دكتر طهماسبی و آقایان دكتر مختاری ، پطرودی و مهندس انسان دوست ، بغدادی و گرجی پور در محل مركز كارآفرینی موسسه آموزش و تریج كشاورزی
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ 
ساعت : ۱۴:۴۳:۳۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

جلسه ای در خصوص حوزه استارت آپ در بخش کشاورزی با حضور سرکارخانم دکتر طهماسبی و آقایان دکتر مختاری ، پطرودی و مهندس انسان دوست ، بغدادی و گرجی پور در ساعت 30/10 مورخه 26/5/98 در محل مرکز کارآفرینی موسسه برگراز گردید . 

در این جلسه ابتدا در خصوص رویکرد های دفتر آموزش بهره برداران و نیز درخصوص نحوه تولید و بکارگیری استارتاپ های کشاورزی ، کارآفرینی و حوزه های دانش بنیان در حوزه بهره برداران کشاورزی در سطح پهنه های ترویجی بحث و گفتگو گردید و مقرر شد  افراد مستعد و علاقمند در هر استان به پارک های علم و فن آوری و یا مراکز دانش بنیان جهت تهیه استارتاپ های کشاورزی معرفی شوند. ضمنا مقرر گردید  پیش نویس آیین نامه برگزاری رویدادهای استارتاپی در حوزه کشاورزی تهیه شده در مرکز کارآفرینی، در اختیار دفتر آموزش بهره برداران جهت بررسی و نحوه همکاری قرار گیرد.

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0